Tuesday, June 10, 2014

Sõbralik semiootika: Semiosalongi tekste aastast 2011-2014

Semiosalong annab välja artiklikogumiku!

Raamatuks on köidetud kahekümne kahe Semiosalongi lektori tekstid, mis on jaotatud kolme teema alla: kunst, kultuur ja kirjandus ning error, viimane 2014. aastal Tallinnas toimunud ERRORi-teemaliste eriseminaride järgi. Kogumikus on esindatud artiklid lektoritelt nii kõige esimesest hooajast 2011. aastal kui kõikidest vahepealsetest kuni käesoleva aastani, kui toimusid regulaarsed ja erakorralised seminarid Tartus ja Tallinnas.

Autorid:  Edvin Aedma, Indrek Grigor, Tanel Rander, Gregor Taul, Laura Toots, Roomet Jakapi, Anti Saar, Kaire Maimets-Volt, Aare Pilv, Gerhard Lock, Kristino Rav, Tõnu Viik, Daniel Allen, Oliver Laas, Marge Monko, Sven Vabar, Veronika Valk, Fideelia-Signe Roots, Arlene Tucker, Kiwa, Liisa Kaljula, Andrus Laansalu

Koostajad Piret Karro ja Kristin Orav
Kujundaja Raul Taremaa

Kataloogi esitluspeod toimuvad Tallinnas, Pärnus ja Tartus.

foto Riho Vahtras


¤

Esitlus Tallinnas:

KULTUUR & PLAHVATUS & PIDU
Von Krahli baaris
Rataskaevu 10/12, Tallinn
11.06.2014 algusega kell 19

Esitleme trükisooja artiklikogumikku "Sõbralik semiootika: Semiosalongi tekste aastast 2011-2014" ja tantsime hommikuni.

Anname artiklikogumiku autoritele raamatu pidulikult kätte kell 19.

PROGRAMMIS kirjandus, elav muusika, DJ-d, performance´id & visuaal

19.00 Semiosalongi kuraatorite Piret Karro ja Kristin Orava avasõnad
19.30 Edvin Aedma etüüd

20.00 ;paranoia presentation:

PÖÖRDUMATU HULLUMEELSUS 2
Dora Bleu (CA) & Aleksei Borisov (RU)

21.00 improjämm koosseisus:

Juhan Vihterpal (bass, elektroonika, trummid)
Gerhard Lock (viiul, elektroonika)
Ekke Västrik (modulaar süntesaator)
Raul Keller (kitarr, elektroonika)
Hello Upan (viiul, elektroonika)
Liisa Viira (harf)

22.00 DJ Kiwanoid
23.30 DJ Hannes Aasamets & Mihkel Maripuu
01.30 DJ Ivo Naries

Performance:

21.00 Kaspar Aus “Unfolding the Dream”
23.00 Rait Rosin "Ruubikukuubik põikab jälle"

Visuaal:
LAIK

Peol on artiklikogumik müügil esitlushinnaga!

Pilet: kataloogi autoritele sissepääs prii, külalised 5 €
Piletid ja kataloogi müügitulu toetavad autorite honoraride kogumisfondi.

Sündmus Facebookis


¤
Esitlus Pärnus:


MILJON % PSAIKO
Pärnu Keskraamatukogu
Akadeemia 3, Pärnu
12.06.2014 algusega kl 18

"Sõbralik semiootika: Semiosalongi tekste aastast 2011-2014" esitlus, kus kogumikku tutvustavad koostajad Piret Karro ja Kristin Orav.
Anname artiklikogumiku autoritele raamatu pidulikult kätte kell 18.

Esineb Dora Bleu (Kanada)

¤

Esitlus Tartus:

Arhiivi Aia Avamine
Arhiivi Aias
Vanemuise 19 hoov, Tartu
13.06.2014 algusega kl 18


"Sõbralik semiootika: Semiosalongi tekste aastast 2011-2014" esitlus, kus astuvad üles kogumiku koostajad Piret Karro ja Kristin Orav ning oma tekstidest räägivad autorid.
Anname artiklikogumiku autoritele raamatu pidulikult kätte kell 18.

PROGRAMMIS kirjandus, elav muusika, bändid ja DJ-d

18.00 Piret Karro ja Kristin Orava avasõnas, lektorite sõnavõtud, kogumike kätteandmine autoritele

20.00 ;paranoia ;presenation ;performance
esitlub PSAIKO (Jämejala)
esineb DORA BLEU (Kanada)
www.paranoia.ee

22.00 Live: Lu:k (Tallinn-Nõmme-Keila)
https://www.facebook.com/pages/Luk/298855531512
http://www.discogs.com/artist/Lu%3Ak

Sees:

23.00 Melting Hearts (FI)
http://helsinkisinking.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rKNp5NfaeN4

00.00 Long-Sam (FI)
http://longsam.blogspot.fi/
https://soundcloud.com/long-sam/sets/a-distant-breakthrough-blocks

+DJ:
Villem Varik 
Kaarel Arb 
Grete-Stina

tasuta!

Sündmus Facebookis

Wednesday, May 21, 2014

Wednesday, May 7, 2014

#53 Timo Maran: Keha, luule ja loodus - biosemiootilise kriitika võimalikkusest

7. mai 2014 Arhiivis

Lindistust on võimalik kuulata siit.

KOKKUVÕTE:

Loengu eesmärgiks on biosemiootika, kultuurisemiootika ja kirjandusteooria seostamine eesmärgiga paremini aru saada kirjanduse ja looduse suhetest, kitsamalt looduskirjandusest.
Keha, luule ja loodus kui inimese bioloogilise ja biosemiootilise olemise aspektid:
  • keha, mis meil kõigil olemas on ja mille läbi me keskkonnaga seondume;
  • looduskeskkond, loodus ise, mis on struktuurne, tähenduslik, millega on võimalik tähenduslikke seoseid luua;
  • kirjandustekstid.
Biosemiootilisest kriitikast rääkides on siin kontekstiks on biosemiootika kui uurimissuuna areng, mis taotleb mõista ja kirjeldada tähendusloomet ja tähenduslikke struktuure looduskeskkonnas. Biosemiootilise kriitika all võiks siin mõista kirjanduse uurimist arusaamisega, et lisaks inimkultuurile on märgilised ka teiste liikide omavahelised suhted ja keskkonnaseosed ning samuti kõik need väga keerulised protsessid, mis meie kehade sees toimuvad – pärilikkusainete tõlgendamine, immuunsüsteemi tegevus jne ei ole mitte füüsikalised, põhjus-tagajärg-protsessid, vaid märgiliselt vahendatud, neis on olulisel kohal õppimine, harjumus, traditsioon jne.  
Biosemiootika on seisukohal, et tähendusprotsessid/märgiprotsessid läbivad loodust, toimivad erinevatel tasanditel kuni väga lihtsate elusolenditeni välja. Peamised tähendusprotsessid, mida uuritakse, on äratundmine, kommunikatsioon ja see, kuidas erinevatel organismidel tekivad assotsiatsioonid ja kategooriad ja kuidas neid kasutatakse. Biosemiootika rõhutab elusolendite subjektiivsust ja agentsust; seeläbi rehabiliteerib biosemiootiline vaade elusolendit kui elavat organismi keskkonnas, nähes, et elusolendi aktiivsus mõjutab paljuski ökoloogilisi ja evolutsioonilisi protsesse jms suhteid looduses. Viimasel ajal on biosemiootikas esile kerkinud küsimused seoses biosemiootilise vaatega evolutsioonile: kuidas tekivad eluslooduses erinevad semiootilised kompetentsid, milline on kõige lihtsam tasand, kus me saame märkide tõlgendamisest ja kommunikatsioonist rääkida (vt nt Terrence Deaconi autocell'i mudel [e.k. „iserakk“?]; samuti koodide-kodeerimise teema: millised on põhimõttelised erinevused koodide vahel inimkultuuris ja bioloogilises maailmas, nt rakutasandil; kuidas on oluline koodide paljusus.
Biosemiootika arengu valguses tekib küsimus: kuidas peaks vaade kirjandusele ja kultuurile muutuma, kui võtame eelduseks, et lisaks inimkultuurile on märgilised ka teiste liikide omavahelised suhted ja keskkonnaseosed ning organismide sees toimuvad protsessid? Mitte ainult raamatud ei ole tekstilised, mitte ainult seal ei toimu tähenduste interpreteerimine, vaid sarnaste tähenduste kaudu suhtlevad ja suhestuvad ka suur hulk teisi elusolendeid meie ümber, samuti aga see, kuidas meie endi kehades erinevatel tasanditel reaktsioonid, tajud, kohandumised toimivad – kõik see on samuti suuresti märgiliselt vahendatud.

ERROR #52 Kristin Orav. On Error in Failure in Contemporary Art

Von Krahl Academy, 05.05.2014

Audio recording coming soon

Photo Hannes Aasamets


I launched a questionnaire-project "Research on Failure" a survey of contemporary artists from various fields, asking about their experiences of and ideas centering around the concept of failure, by using the contact network of the Center for Art and Urbanistics in Berlin, Germany in addition to my own connections. I borrowed the method of a descriptive domain from sociology, aiming at using qualitative research for analysing dense descriptions. Mt intention was to explore the relation between two variables, the use and understanding of both concepts, that is, the notions of failure and success, but also their synthesis successful failure in respondents´ creative practice. In total, I received 91 replies from artists from various age groups rom early 20s to mid 60s, from over 30 nationalities, different disciplines and stages in their artistic careers. A number of respondents found the idea of using failure as a deliberate strategy and the notion of successful failure controversial, describing all three concepts in similar terms.

Tuesday, April 29, 2014

ERROR #50 Fideelia-Signe Roots. Kui naine tahab olla kangelane

Kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia doktorant FIDEELIA-SIGNE ROOTS kõneleb naise kui kangelase kuvandist.

Von Krahli Akadeemia, 28.04.2014

Lindistust on võimalik kuulata siit.

Foto Elo-Maria Roots
Performance "Äng" kujutas Teet Veispaki korraldatud samanimelise performance´id koondava ürituse raames 161 km pikkust jalgsimatka palja ülakehaga Tartust Karepale 8.08-13.08.2011, mis lõppes Richard Sagrita talumuuseumi õuel lipu heiskamisega. Paljas ülakeha avalikus ruumis, mis on meeste jaoks tavapärane tähendab naise jaoks kangelastegu või hullumeelsust. Minu kestvusperformance´i peaeesmärk oli testida naise kehakuvandi piire ja vaadata kuidas võrdõiguslikkuse seadus praktikas kehtib. Performance´i alaeesmärk oli oma füüsilised võimed proovile panna. Alaeesmärk ja peaeesmärk vahetasid kohad kolmandaks päevaks.

Thursday, April 24, 2014

ERROR #49 Arlene Tucker. This is this is not mistake

ARLENE TUCKER, a Taiwanese American teacher, visual artist and game designer, is talking about mistakes from various perspectives and unique experiences.

21.04.2014 Von Krahl Academy

Listen to the audio recording here

The seminar is followed by a practical workshop on storytelling and map making. Watch photos here.


Monday, April 14, 2014

ERROR #48 Jaanika Juhanson. Viga teatris. Võimatused ja võimalused

Lavastaja ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia programmijuht ja etenduskunstide lektor JAANIKA JUHANSON kõneleb oma isiklikust kogemustest lähtuvalt vea võimatustest ja võimalustest teatris.

Von Krahli Akadeemia, 14.04.2014

Foto Kristin Orav


Mis on viga? Esimene võimatus, millega rinda pistan on võimatus viga defineerida. Viga tundub intuitiivselt midagi vale, eriti kombinatsioonis teatriga. Keegi üritab midagi tsenseerida, piiridesse paigutada või lõhkuda. Minu jaoks tähendab viga midagi, mis pöördumatult rikub midagi. Meil on miski, mida mingisugune välimine või sisemine jõud muutma asub, mille järel ei ole seda miskit enam oma algkujul. Eeldame, et see uus miski on veana halvem, ootamatum või harjumatum. Siit lähtuvalt tekib küsimus, aga miks see vale on? Kas siit ei saa sündida midagi uut? Kus on (rikkumise) piir? Kas viga saab teha tahtlikult?

Saturday, April 12, 2014

#47 Marge Monko: Daame oli vähe, aga siiski neid oli*

10.04.2014 Arhivis

kokkuvõte tulemas

Lindistust on võimalik kuulata siit.

* Tsitaat Mihhail Bulgakovi "Teatriromaanist"

Monday, April 7, 2014

ERROR #46 Anders Härm: Tõlgendatavast tõlgendajaks. Autoripositsiooni nihked kaasaegses kunstis

Kunstikriitik ja kuraator Anders Härm kõneleb autoripositsiooni nihetest kaasaegses kunstis.

Von Krahli Akadeemia, 7.04.2014

Seminari lindistust on võimalik kuulata siit.

Kuidas me käsitleme muutusi kunstiajaloos või kunstiväljal üldiselt?
Tavaliselt on need muutused seotud kujutamisviisi nihetega. Marksistlikust perspektiivist võiks muutusi vaadelda kunstniku suhetes töövahenditesse, tellijasse ning tootmistingimustesse.
Ettekanne käsitleb autoripositsiooni muutumisi reaalses, sotsiaalses ja poliitilises ruumis. Pakun selles kontekstis välja kolm suuremat käsitlusviiside eristust ajaloos:

  • tradistiooniline kunstnik
  • romantiline kunstnik
  • kaasaegne kunstnik 

Thursday, April 3, 2014

ERROR #45 Rein Raud: Võidab see, kes teeb vähem vigu?

Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi juhtivteadur ja Helsingi Ülikooli professor REIN RAUD kõneleb vabast tahtest, juhuslikkusest, vigade rollist olemises ja selle muut(u)mises ning inimese võimalustest AI ajastul.

Von Krahli Akadeemia, 31.03.2014

Seminari lindistust on võimalik kuulata siit.

Foto Aigi Orav

Kui loomad muudavad värvi (mimikri), kas on tegu tähendusloomega, mida saab võrrelda inimese omaga?
Kas nö biosemiootiline eneseväljendus on eneseväljendus või on tegu looduslikult tingitud oleku muutusega, mis ei erine näiteks vee paratamatust jäätumisest teatud temperatuuril?
Kas Dante Alighieri oleks võinud jätta "Vita Nova" (1295) kirjutamata või on tegu samamoodi paratamatusega?

Monday, March 17, 2014

ERROR #42 Gerhard Lock: Hüperteadvus ja hetkes olemine. Errori rollist muusikalises vabaimprovisatsioonis

Muusikateadlane ja helilooja GERHARD LOCK kõneleb errori rollist muusikalises vabaimprovisatsioonis

Von Krahli Akadeemia, 17.03.2014

Seminari lindistust on võimalik kuulata siit.

Foto Liisi Järve
Rääkides errorist ehk veast loomingus tuleb eristada eksimusi struktuuri ehk süntaktilisel tasandil stiili või loomesüsteemi semantilisel tasandil rikastavatest kõrvalekalletest. Esimesed võivad juhtuda kogemata ja need on enamasti soovimatud, teised seevastu rakendatakse sageli teadlikult selleks, et kunsti vastuvõtjat üllatada ja vastava stiili piire kombata või hoopis laiendada. Muusikas on erroril üsna kahetine roll. Kompositsioonis võib see olla sõltuvalt stiilist kas absoluutselt taunitav või teatud tingimustel siiski teretulnud arengut soodustava tegurina. Interpretatsioonis on see praktiliselt taunitav ja professionaalne esineja esineb igal hetkel veenvalt.

Tuesday, March 11, 2014

ERROR #40 Liisa Kaljula: Mis juhtus Andres Lapeteusega? Errorist kõrgklassi homo sovieticuse näitel

Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kultuuride uuringute doktorant LIISA KALJULA kõneleb errorist kõrgklassi homo sovieticuse näitel

Von Krahli Akadeemia, 10.03.2014

Seminari lindistust on võimalik kuulata siit.

Foto Kristin Orav


Seekordses erroriteemalises Semiosalongis püüame kirjeldada ühte inimliiki, millest on teadaolevalt säilinud vaid ilukirjanduslikud ja kinematograafilised jäljed, mistõttu meil ei ole teaduslikku tõestust selle kohta, et see liik ka päriselt on eksisteerinud või tänaseni eksisteerib. Võimalik, et edasisel järjekindlal uurimisel arhiivides, fotoarhiivides, filmiarhiivides, muuseumikogudes ja antropoloogilistel välitöödel oleks võimalik selle liigi kohta leida ka dokumentaalset laadi materjali, ent täna tuleb meil toetuda olemasolevatele allikatele, milleks on Vene eksiilkirjaniku ja sotsioloogi Aleksander Zinovjevi satiirilised kirjutised, Poola preestri ja filosoofi Józef Tischneri filosoofilised kirjutised ning unustatud Eesti kirjaniku Paul Kuusbergi 1963. aastal ilmunud romaan „Andres Lapeteuse juhtum“ koos Eesti kultusrežissööri Grigori Kromanovi 1966. aastal esilinastunud mängufilmiga „Mis juhtus Andres Lapeteusega?“

Friday, March 7, 2014

ERROR #39 Oliver Laas: Vea-element tähenduses ja kommunikatsioonis

Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi filosoofiadoktorant OLIVER LAAS kõneleb vea-elemendist tähenduses ja kommunikatsioonis

Von Krahli Akadeemia, 3.03.2014

Seminari lindistust on võimalik kuulata siit.

Foto Kristin Orav


Igasugused vead ja eksitused on lahutamatult seotud tõega, st mingisuguse standardiga, mille suhtes eksitakse. Eksituse puhul on tegu vealiigiga. Eksitused on selgelt diagnoositavad vead. Üldjoontes võib eristada kolme liiki vigu:

  • Tunnetusvead on seotud ebaõnnestumisega õigete uskumuste omandamisel ning puudutavad ennekõike mõistust ja intellekti
  • Praktilised vead tulenevad tegevuste sihtidega seotud luhtumisest ning puudutab ennekõike oskusteavet ja kompetentsi
  • Aksioloogilised vead on seotud hindamisega ning puudutavad otsustusi

Käesoleva seminari keskmes on tähendussuhtest tulenevad vead. Märgi definitsioonist lähtuvalt saab tähendust käsitleda teatava funktsiooni, mingisuguse protseduuri või reeglina, mis kaardistab ühed elemendid teistele elementidele või siis sama hulga või sama tähestiku elemendid iseeendale. Tegu on kaardistussuhtega, mida võib vaadelda kaardi ja territooriumi suhte analoogina.

Tuesday, March 4, 2014

#38 Sven Vabar: Toome Mikita metsast välja!

26.02.2014 kirjanduslokaalis Arhiiv (Vanemuise 19, Tartu)

Seminari lindistust on võimalik kuulata siit.

Kirjanik, kirjanduskriitik ja semiootik Sven Vabar kõneles Semiosalongis Valdur Mikita viimasest raamatust "Lingvistiline mets".

Vabar selgitas oma ettekande pealkirjavalikut nõnda, et Valdur Mikita metsast väljatoomine oleks nagu kevade tuppatoomine pajuurbade ja kaseokstega, mis on pigem selleks hea, et näidata, et kevad ongi juba toas, kui päike paistab sisse ja saab aknaid kauem lahti hoida. Samamoodi on ka Valdur Mikita juba metsast väljas.
Vabar pakub, et „Lingvistiline mets“ on nii populaarseks saanud inimeste seas, kes pole avangardistid või kirjandusinimesed tõenoliselt tänu sellele, et Mikita pani ühe rahvuslikult populaarse müüdi kokku. Sellele on viidanud näiteks Kaur Kender, kes kirjutas vihkamisest nõretavalt: „PPS Kogu lingvistilise metsa värk ei aita ka. Sinna ei saa peitu pugeda. Seda ei ole. See on veidi veel feigim kui Hõbevalge.

Monday, February 17, 2014

Algab kevadhooaeg 2014!

Nagu Tartus juba traditsiooniks saanud, tärkavad koos kevade tulekuga mulla ja lume alt ka uued Semiosalongi seminarid.
Sel hooajal toimuvad seminarid Kirjanike maja keldrikorrusel vastavatud Arhiivi lokaalis. Plaanis on kuus seminari, millest neljas esimeses astuvad üles Sven Vabar, Veronika Valk, Jaak Tomberg ja Marge Monko. Seminarid toimuvad üle nädala kolmapäeviti veebruari lõpust mai alguseni ning Tartu sarja kuraator on endiselt Piret Karro.

Eelmise aasta teistesse linnadesse hargnemise pretsedenti jätkame sel aastal Tallinnas, kus Kristin Orava kureeritud üheksaseminariline tsükkel toimub Von Krahli kultuuribaaris. Tsükli alateema on "Error", sisaldades üheksa akadeemiku ja kunstniku käsitlust läbikukkumise fenomenist. Üles astuvad Oliver Laas, Remo Gramigna, Gerhard Lock, Kristino Rav, Rein Raud, Anders Härm, Jaanika Juhanson, Arlene Tucker ja Signe-Fideelia Roots.

Esimene seminar Tartus toimub järgmisel kolmapäeval, 26. veebruaril kl 19 Arhiivis, esinejaks Sven Vabar teemal "Toome Mikita metsast välja!" (Sündmus Facebookis)

Esimene seminar Tallinnas toimub esmaspäeval, 3. märtsil kl 19 Von Krahli baaris, kus üles astub Oliver Laas teemaga "Vea-element tähenduses ja kommunikatsioonis".

Ühtlasi tervitame meie uut disainerit Raul Taremaad, kelle kätetööd on võimalik imetleda Semiosalongi selle hooaja ilusatel plakatitel.

Ning kui kõik hästi läheb, on kevadsuvel Semiosalongilt oodata üht eriti magusat üllatust.

Olge ärksad! Kohtume Semiosalongis.

Piret Karro & Kristino Rav
piret.karro@gmail.com
hello.kritu@gmail.com