Tuesday, November 20, 2012

Sügisetsükli lõpp

On lõppenud Semiosalongi kolmas tsükkel, mis erines eelmistest oluliselt, kuna toimus osana kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT haridusprogrammist. Kokku toimus kahe kuu jooksul viis seminari kolmes eri toimumispaigas - galeriis Noorus, Y galeriis ja Tartu Kunstimuuseumis. Seminaride teemad olid seotud galeriides üleval olevate näituste ja festivaliga üldisemalt, hõlmates kaasaegse kunsti üsna laia sfääri.
Kuna äsjamöödunud tsükkel keskendus festivalist tõukudes kunstile, võib, ent midagi ei saa lubada, kevadine tsükkel tulla kunstisemiootikast kaugem ning uurida hoopis teisi valdkondi.
Korraldajana tänan KUKU NU UTi tiimi õlisujuva koostöö eest, kõiki lektoreid vastutulelikkuse ja kuulajaid huvi ülesnäitamise eest.
Igasugune tagasiside seminaride teemade, korralduse ja üldiste ettepanekutega on oodatud.

Piret Karro
Semiosalongi peakorraldaja
piret.karro@gmail.com

No comments:

Post a Comment