Tuesday, April 29, 2014

ERROR #50 Fideelia-Signe Roots. Kui naine tahab olla kangelane

Kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia doktorant FIDEELIA-SIGNE ROOTS kõneleb naise kui kangelase kuvandist.

Von Krahli Akadeemia, 28.04.2014

Lindistust on võimalik kuulata siit.

Foto Elo-Maria Roots
Performance "Äng" kujutas Teet Veispaki korraldatud samanimelise performance´id koondava ürituse raames 161 km pikkust jalgsimatka palja ülakehaga Tartust Karepale 8.08-13.08.2011, mis lõppes Richard Sagrita talumuuseumi õuel lipu heiskamisega. Paljas ülakeha avalikus ruumis, mis on meeste jaoks tavapärane tähendab naise jaoks kangelastegu või hullumeelsust. Minu kestvusperformance´i peaeesmärk oli testida naise kehakuvandi piire ja vaadata kuidas võrdõiguslikkuse seadus praktikas kehtib. Performance´i alaeesmärk oli oma füüsilised võimed proovile panna. Alaeesmärk ja peaeesmärk vahetasid kohad kolmandaks päevaks.

Thursday, April 24, 2014

ERROR #49 Arlene Tucker. This is this is not mistake

ARLENE TUCKER, a Taiwanese American teacher, visual artist and game designer, is talking about mistakes from various perspectives and unique experiences.

21.04.2014 Von Krahl Academy

Listen to the audio recording here

The seminar is followed by a practical workshop on storytelling and map making. Watch photos here.


Monday, April 14, 2014

ERROR #48 Jaanika Juhanson. Viga teatris. Võimatused ja võimalused

Lavastaja ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia programmijuht ja etenduskunstide lektor JAANIKA JUHANSON kõneleb oma isiklikust kogemustest lähtuvalt vea võimatustest ja võimalustest teatris.

Von Krahli Akadeemia, 14.04.2014

Foto Kristin Orav


Mis on viga? Esimene võimatus, millega rinda pistan on võimatus viga defineerida. Viga tundub intuitiivselt midagi vale, eriti kombinatsioonis teatriga. Keegi üritab midagi tsenseerida, piiridesse paigutada või lõhkuda. Minu jaoks tähendab viga midagi, mis pöördumatult rikub midagi. Meil on miski, mida mingisugune välimine või sisemine jõud muutma asub, mille järel ei ole seda miskit enam oma algkujul. Eeldame, et see uus miski on veana halvem, ootamatum või harjumatum. Siit lähtuvalt tekib küsimus, aga miks see vale on? Kas siit ei saa sündida midagi uut? Kus on (rikkumise) piir? Kas viga saab teha tahtlikult?

Saturday, April 12, 2014

#47 Marge Monko: Daame oli vähe, aga siiski neid oli*

10.04.2014 Arhivis

kokkuvõte tulemas

Lindistust on võimalik kuulata siit.

* Tsitaat Mihhail Bulgakovi "Teatriromaanist"

Monday, April 7, 2014

ERROR #46 Anders Härm: Tõlgendatavast tõlgendajaks. Autoripositsiooni nihked kaasaegses kunstis

Kunstikriitik ja kuraator Anders Härm kõneleb autoripositsiooni nihetest kaasaegses kunstis.

Von Krahli Akadeemia, 7.04.2014

Seminari lindistust on võimalik kuulata siit.

Kuidas me käsitleme muutusi kunstiajaloos või kunstiväljal üldiselt?
Tavaliselt on need muutused seotud kujutamisviisi nihetega. Marksistlikust perspektiivist võiks muutusi vaadelda kunstniku suhetes töövahenditesse, tellijasse ning tootmistingimustesse.
Ettekanne käsitleb autoripositsiooni muutumisi reaalses, sotsiaalses ja poliitilises ruumis. Pakun selles kontekstis välja kolm suuremat käsitlusviiside eristust ajaloos:

  • tradistiooniline kunstnik
  • romantiline kunstnik
  • kaasaegne kunstnik 

Thursday, April 3, 2014

ERROR #45 Rein Raud: Võidab see, kes teeb vähem vigu?

Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi juhtivteadur ja Helsingi Ülikooli professor REIN RAUD kõneleb vabast tahtest, juhuslikkusest, vigade rollist olemises ja selle muut(u)mises ning inimese võimalustest AI ajastul.

Von Krahli Akadeemia, 31.03.2014

Seminari lindistust on võimalik kuulata siit.

Foto Aigi Orav

Kui loomad muudavad värvi (mimikri), kas on tegu tähendusloomega, mida saab võrrelda inimese omaga?
Kas nö biosemiootiline eneseväljendus on eneseväljendus või on tegu looduslikult tingitud oleku muutusega, mis ei erine näiteks vee paratamatust jäätumisest teatud temperatuuril?
Kas Dante Alighieri oleks võinud jätta "Vita Nova" (1295) kirjutamata või on tegu samamoodi paratamatusega?