Thursday, March 21, 2013

#27 Katre Pärn: Kuis väljendub mõte?

20.03.2013 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias (Posti 1-221)

Seminari helisalvestust saab kuulata siit.

Mõtte väljendus on semiootika tuumprobleem, õigemini selle kaudu terve kimp seotud küsimusi: 1) milles väljendub mõte (millised on need vahendid, mille abil miski meie peas saab avalikku ruumi paisatud ja teistele kättesaadavaks tehtud); teisalt: mida mõte väljendab (või need asjad, mida mõttega loodud on)? Milline on mõtte ja mõtte väljenduste suhe ümbritseva maailmaga?


Thursday, March 14, 2013

#26 Roomet Jakapi: Kuidas konstrueeriti ihust lahkunud hinge

14.03.2013 klubis Kink Konk (Vallikraavi 4, Tartu)

Seminari helisalvestust saab kuulata siit.


„Mis siis pärast saab?“
Hinge ja keha rännakuid pärast surma võiks kirjeldada järgmine skeem:


Tuesday, March 12, 2013

#25 Peeter Torop: Semiootika ja praktiline kultuurianalüüs

11.03.2013 Von Krahli baaris (Rataskaevu 10/12, Tallinn)

Seminari helisalvestust saab kuulata siit.

Tartu Ülikooli kultuurisemiootika professor Peeter Torop selgitas Semiosalongi loengus kultuurisemiootika mõistet ja selle praktilisi rakendusvõimalusi kultuuri analüüsimisel.

Semiootika kui kultuurianalüüsi peamine eesmärk on objekti analüüsitavana käsitlemine. Semiootikas ei kasutata kindlaid skeeme, vaid kohandutakse kultuurispetsiifikale, tuues selle oma lugeja või vaataja ette. See on oluline, kuna kultuuri uurides ei uuri me mitte olemasolevaid objekte, vaid dünaamilisi protsesse, kus analüüsitulemus on iga kord erinev. Kultuuri analüüsides tekitame samuti kultuuri, kuna analüüsitulemus säilib kultuuris, muutudes uueks analüüsiobjektiks.