Thursday, February 28, 2013

#24 Andrus Laansalu: [ ]

21.02.2013 kohvikus Fellin (Kauba 11/Tasuja plats 1, Viljandi)

Seminari helisalvestust saab kuulata siit.

Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunsti õppetooli õppejõud Andrus Laansalu kõneles Semiosalongis sellest, kuidas keeleline mehhanism, mis on inimeste omavahelise kommunikatsiooni põhivahend, on ülehinnatud. Keelevõime, mis on füüsilises maailmas toimetulekuks ebaökonoomne tõlgendav mehhanism, on välja arenenud vaid tänu juhuslikule veale, mis tekkis inimese geneetilises koodis miljoneid aastaid tagasi.


Sunday, February 17, 2013

#23 Anzori Barkalaja: Ühe kooli toimimine: vaade kultuurisemiootilisest lukuaugust

14.02.2013 klubis Kink Konk (Vallikraavi 4, Tartu)

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor, folklorist Anzori Barkalaja kõneles Semiosalongis oma kogemusest TÜVKA juhtimisel, eelkõige kooli teadlikust mainekujundusest, kooli sisestruktuuri funktisonaalsest ümberkorrastamisest ja uute tegutsemisstrateegiate sisseviimisest alates tema ametisseastumisest aastal 2000.


Monday, February 11, 2013

Tihke kevad

Semiosalong tervitab talveunest ärkajaid.

On alanud kevadsemester ja koos sellega Semiosalongi kevadine seminarideahel.

Sel kevadel on kõik hoopis teistmoodi.

Semiosalong toimub korraga kolmes linnas - Tartus, Tallinnas ja Viljandis.
Tartu salongid hakkavad toimuma klubis Kink Konk neljapäevaõhtuti üle nädala. Tallinnas toimuvad seminarid kord kuus Von Krahli Akadeemias, teatri baaris. Viljandis oleme Kultuuriakadeemia tiiva all, kogunedes samuti kord kuus kohvikusse Fellin.

Laienemise eesmärk on tekitada semiootilisi diskussioone ka teistes Eesti akadeemilistes keskustes peale Tartu, saavutades nii kontakti laiema kuulajaskonna ja potentsiaalsete vestluskaaslastega. Semiosalongi tegevuse üks eesmärk on semiootikat populariseerida, mis mitmes linnas korraga toimides paremini õnnestub. Loodetavasti on selle kolmikaktsiooni viljaks uus teadmine nii uurimismeetodi - semiootika kui ka uurimisobjekti - maailma kohta.

Tartus toimub esimene seminar juba sel neljapäeval, 14. veebruaril kl 19 Kink Konkis, kõnelejaks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Anzori Barkalaja, kes räägib teemal "Ühe kooli toimimine: vaade kultuurisemiootilisest lukuaugust".
Sündmus Facebookis

Viljandi avaseminaris kõneleb semiootik ja kunstnik Andrus Laansalu 21. veebruaril kl 18 kohvikus Fellin.

Tallinna esimesel seminaril võtab sõna semiootik Peeter Torop 11. märtsil kl 18 Von Krahli baaris.

Info paremaks levitamiseks on Semiosalong nüüd Facebookis.

Operatiivseim info järgmiste seminaride kohta on üleval siin blogis, paremal asuvas tulbas pealkirja "Järgmised seminarid" all. Info levib ka Facebookis, meililistides ja plakatitel linnaseinadel. Igasugune tagasiside, soovitused ja ettepanekud loengute, korralduse jm kohta on igati teretulnud kas selle blogi kommentaariumisse või allolevale meiliaadressile.

Tulge kohale. Saate targemaks.


Lisainfo:
piret.karro@gmail.comP.S.  Semiosalong tervitab uut ihudisainerit, Vahur Vogti. Plakatid tema kätetöö. Kontakt paremal.